Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LETÖLTÉSE PDF

1. Általános tudnivalók

A DIVA Home webáruházát a Scandinavian Design House Kft. üzemelteti (továbbiakban Üzemeltető). Az Általános Szerződési Feltételek  (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az Üzemeltető által üzemeltetett, http://www.divahome.hu címen elérhető webáruház (továbbiakban Honlap) által nyújtott szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Üzemeltető: Scandinavian Design House Kft. mint az divahome.hu internetes oldal üzemeltetője

Székhely: 5100 Jászberény, Benczúr Gy. u. 1. fszt. 1.

Levelezési cím: 5100 Jászberény, Benczúr Gy. u. 1. fszt. 1.

Személyes átvételi pont címe: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a. 110. üzlet

Cégjegyzékszám: 16-09-009460

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Számlaszám: 10300002-10355368-49020011

Adószám: 14017061-2-16

E-mail: info@divahome.hu

Telefonszám: +36 30 535 8624

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, miután figyelmesen elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti Önmagára nézve.

A Honlapon kapható termékek árai áfával növelt fogyasztói árak, amelyek kizárólag a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek. A fogyasztói árak és a megjelenített termékek az üzletben eltérhetnek a webáruházban látott adatoktól.

A Honlapon található árak és akciók csak a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek.  A kedvezmények és akciók nem összevonhatók.

Amennyiben technikai okok miatt téves ár vagy már nem kapható termék jelenik meg a webáruházban, illetve, ha nem áll épp rendelkezésre a megrendelt mennyiség valamely termékből, egyeztetés végett telefonon, vagy e-mail-ben megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket csak az Önnel való egyeztetés után, beleegyezésével vesszük érvényesnek. Ezért az webárúházban szereplő termékek és árak nem minősülnek ajánlattételnek, csupán tájékoztató jellegűek.

2. Felhasználási feltételek

FELELŐSSÉG

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell vennie és aszerint köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó országának/államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Üzemeltetőnek. Ha a Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Üzemeltető törli a Felhasználó regisztrációját.

SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.divahome.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Üzemeltető által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon történő rendelés

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

Felhasználónak lehetősége van a „Keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti.

REGISZTRÁCIÓ

A Honlap tartalma elérhető bárki számára regisztráció/fiók létrehozása nélkül, megrendelését Vendégként is leadhatja. Azonban, ha a Felhasználó regisztrálni kíván a webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az Üzemeltető részére:

Családnév
Keresznév
Email 
Jelszó
Szállítási cím

A regisztráció sikeréről az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja Felhasználót. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@divahome.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A HONLAPON ELÉRHETŐ TEMRÉKEK KÖRE

A Honlapon  kizárólag megrendelhető termékeket talál. A megrendelhető termékek készleten nem elérhető termékek. Ezen termékek rendelési ideje várhatóan 6-8 hét, a beszállítók gyártási ideje vagy rendelkezésre álló készletétől függően. Az előszállítás jogát az Üzemeltető fenntartja. Ezen termékeket 100% előleg fizetése után tudjuk megrendelni. Ezen termékek körét a Honlapon  a Kollekció menüpont alatt található.

SZEMÉLYESEN RENDELHETŐ TERMÉKEK

Azon termékeknél, melyek rendelésének pontosítása körülményes, egyedi igények figyelembe vétele esetén, kizárólag üzletünkben személyesen van lehetőség a rendelés leadására. Ezen termékeknél nincs lehetőség a webárúházon keresztül történő rendelésre.

A Honlapon  kiválasztott termékeket házhoz szállítással (kiszállítás vagy futárszolgálat), vagy üzletünkben személyesen tudja átvenni.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

Amennyiben a kiválasztott terméket kiszállítással rendeli meg, úgy a termék üzletünkbe történő beérkezése után várhatóan 3-5 munkanapos határidővel DPD futárcég juttatja el Önhöz, ha a megrendelt termékek között nincs nagyobb méretű bútor. Bútor vásárlás esetén kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot és értesítik a kiszállítás várható időpontjáról és díjáról. Házhoz szállítás esetén a csomaghoz áfás számlát mellékelünk. A termékek házhoz szállítását csak Magyarország területén belül vállaljuk.

Amennyiben a bútor mérete és összeszerelésének komplikáltsága ezt megköveteli, szakképzett kollégáink szívesen állnak rendelkezésére. A szállítási díjainkról Budapestre és az ország egyéb területeire, valamint a környező országokba történő szállítás díjáról érdeklődjön munkatársainknál.

A szállítási díj egyszer kerül felszámolásra, abban az esetben is, ha több bútort rendel egyszerre.

A vásárlás alkalmával jelezheti, hogy kér-e kiszállítást, és összeszerelést. Ennek pontos összegéről a rendelés visszaigazolásakor kollégánk ad felvilágosítást telefonon, vagy e-mailben.

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Lehetősége van a megrendelt termékeket a üzletünkben is átvenni kollégánkkal történt egyeztetést követően, természetesen teljesen ingyenesen, előzetes átutalásos, vagy helyszíni készpénzes fizetés esetén. Személyes átvétel esetén üzletünkben jelezze megrendelő nevével, hogy megérkezett a félretett csomagjáért. 

A személyes átvétellel rendelt csomagok összeállításáról telefonon is értesítik Önt kollégáink. Ennek átfutási ideje az üzletünkben történő átvétel esetén a rendelést követő 1-2 nap.

4. A Honlapon keresztül történő vásárlás lépései

TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA

A termékeket az aloldalakon kategorizálva találja meg. A megvásárolható/megrendelhető termékek körét, az ún. lista oldalakon, illetve a termék végoldalakon érheti el, ahol ki tudja választani a kívánt termék(ek)et. A termék képére kattintva az ún. termék végoldalon láthatja az adott termék további adatait is és nagyobb képét. A lista és a termék végoldalon is megadhatja, hogy hány darabot rendelne a termékből, majd a Kosárba vagy a Megrendelem gombra kattintva hozzáadhatja vásárlói kosarához, amelyet az oldal jobb felső sarokban tekinthet át, ha rákattint a kosára ikonra.

MEGRENDELÉS

Miután végzett a termékek kiválasztásával, szintén a jobb felső sarokban, a Kosár gombra kattintva megkezdheti a termékek megrendelését a lista alján lévő Tovább a kosárhoz gombra kattintva. A következő oldalakon 4 lépésben juthat el a tényleges megrendelésig a következő adatok megadásával:

1. Személyes adatok

2. Címek

3. Szállítási mód

4. Fizetés

A 4. oldalon végül a Rendelés Fizetési Kötelezettséggel gomb megnyomásával küldheti el megrendelését.

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a termékek elérhetőségét csak a megrendelés feldolgozásakor tudjuk ellenőrizni. Amennyiben valamelyik termékünkből nincs a gyártónál megfelelő mennyiség készleten, úgy a megrendelést követően munkatársunk telefonon vagy e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállítandó csomag tartalmát és a kiszállítás időpontját illetően.

5. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A fogyasztónak minősülő vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott fuvarlevél ügyfélpéldánya szolgál. Ez azonban nem érinti a fogyasztó fentiekben említett azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztót akkor is megilleti az elállási jog, ha online vásárolt, de a terméket személyesen az üzletében veszi át.

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia az üzletünkbe. Az Üzemeltető kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a fogyasztó számára, a termék visszajuttatásáról azonban a fogyasztónak kell gondoskodnia, ennek költségét viselnie.

A fogyasztó az elállási nyilatkozatát az alábbi postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel:

Cégnév: Scandinavian Design House Kft
Cím: MAX City lakberendezési központ, 110. üzlet
2045 Törökbálint Tópark utca 1/a.
e-mail: info@divanhome.hu

DIVA HOME ELÁLLÁSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

A fentiek alapján az átvételt követő 14. munkanapig kicseréljük bemutatótermünkben a Honlapon keresztül megrendelt terméket, illetve levásárolhatja annak árát, abban az esetben, ha a cserélendő termék sérülésmentes és hiánytalan tartalmú.

Időszakos termékeinket (pl. karácsonyi, nyári vagy akciós termékek) csak az aktuális szezon időtartama alatt van módunk kicserélni.

Amennyiben a 14 munkanapon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a DIVA Home kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a fogyasztó részére az előzetesen megadott számlaszámra, vagy az áru személyes üzletünkbe való eljuttatása esetén, készpénzben fizeti vissza. A vételár visszatérítésére a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik. 

Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát: - olyan termék megrendelése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet az fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

6. Szavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – elállási jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítse. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A fogyasztó a termékszavatossági igényét termék gyártójával vagy forgalmazójával (Üzemeltető) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Üzemeltető) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Üzemeltető) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az elállási jog érvényesítéséhez az "ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT" kitöltése és elküldése szükséges részünkre.

Szavatossági igényeit érvényesítheti az alábbi címen: 
Név: Scandinavian Design House Kft. 
Cím: 5100 Jászberény, Benczúr Gyula utca 1. 
E-mail: info@divahome.hu

DIVA HOME ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

7. Sérült hibás termékek javítása/cseréje

Amennyiben a termék gyártási hibás, és ezt munkatársaink nem vették észre csomagoláskor, úgy azt az üzletünkbe visszajuttatva, számla ellenében kicseréljük, vagy ha nincs már az adott termékből raktáron, levásárolhatja az árát.

A szállításkor törötten érkezett termékeket jelzésére azonnal, díjmentesen kicseréljük!

8. Adatvédelmi tájékoztató

Az Üzemeltető tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Az Üzemeltető weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A Honlapon történő adatainak megadásával a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A megadott adatokat a vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSI IDŐTARTAMA

Az alábbi személyes adatokat kezeljük online rendelés esetén: a vásárlók családi és utónevét, lakcímét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, telefonszámát, szállítási címnél, (város, irányítószám, utca, házszám, emelet ajtó) számlázási családi és utónevét, valamint számlázási címét (irányítószám, település, utca, házszám). Amennyiben cégnévre szeretne számlát kiállítani, abban az esetben az alábbi adatokat kérjük be Öntől. (Cégnév, adószám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet ajtó)

A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelését az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén végzi.

Az adatokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a regisztrált vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg. Az Üzemeltető a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

Az Üzemeltető a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságra hozatal ellen.

Az Üzemeltető a webanalitikai mérések érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Az Üzemeltető bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. Vásárlóink adataikat az info@divahome.hu e-mail címen keresztül bármikor módosíthatják, aktualizálhatják.

Az Üzemeltető és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Minden hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozott felhasználónk részére hírlevelet küldünk. Ezen szolgáltatásunkról történő leiratkozás módjáról minden hírlevelünk tájékoztatással szolgál.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az üzemeltető: Scandinavian Design House Kft. mint a divahome.hu internetes oldal üzemeltetője

Székhely: 5100 Jászberény, Benczúr Gy. u. 1. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 16-09-009460

Adószám: 14017061-2-16

E-mail: info@divahome.hu

NAIH azonosító: NAIH-139283/2018

8. Irányadó jogok, Felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Az online vitarendezési rendelet 2016. február 15-től lehetővé teszi az Európai Unióban letelepedett fogyasztók és a kereskedők számára, hogy a belföldi és határon átnyúló online vásárlásokból adódó vitáikat – az egységes uniós online vitarendezési platformnak (OVR-platform) köszönhetően – online módon rendezzék. Az OVR-platform térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Amennyiben Üzemeltető és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579             

Bírósági eljárás kezdeményezése:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
Faxszám: +36 1 210 4677

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:
Területi Főfelügyelőség neve: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved.pestmegye@pmkh.hu